Pisua Samudr Fortress

ดินแดนประวัติศาสตร์ ป้อมปราการกลางแม่น้ำหนึ่งเดียวในโลก

ยินดีต้อนรับสู่ป้อมผีเสื้อสมุทร

ย้อนรอยประวัติศาสตร์

" ตำนานป้อมผีเสื้อสมุทร "

อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย สมญานามที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ป้อมผีเสื้อฯ”

ป้อมปราการอันแข็งแกร่งที่สามารถต่อกรกับหมู่เรือรบของฝรั่งเศสได้อย่างห้าวหาญ 

(13 กรกฎาคม 2436)

ปฐมบทแห่งตำนาน

ป้อมผีเสื้อสมุทร ตั้งอยู่บนเกาะแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านใต้พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2362 ซึ่งอยู่ในระหว่างทางเดินเรือ 2 ทาง แต่การสร้างป้อมในครั้งนั้นไม่แล้วเสร็จ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รวมอัพเดทเรื่องราวต่างๆ ของป้อมผีเสื้อสมุทรได้เป็นประจำทุกสัปดาห์

รวมเรื่องราวสุดประทับใจ

แผนที่การเดินทาง