ทำบุญเลี้ยงพระใหม่ ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร

กิจกรรมงานทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมบารมี และความศิริมงคล ณ พื้นที่ป้อมผีเสื่อสมุทร

Leave a Comment